Tilcursus

Verantwoord tillen cursus

Goed tillen is maatwerk. Zoals er niet één juiste houding bestaat die voor iedereen goed is, is er niet één juiste wijze van tillen. Wel zijn er een aantal aandachtspunten die belangrijk zijn als u tilt.
 
Het is een illusie om te denken dat lage rugpijn volledig kan worden voorkómen door op een goede wijze te tillen. Uit onderzoek is wel gebleken dat veelvuldig zwaar tillen en tillen met een gebogen en tegelijkertijd gedraaide rug risico-factoren zijn voor het ontstaan van lage rugpijn. Het is dus belangrijk om op een zo gunstig mogelijke manier te tillen, zodat de káns op het krijgen van rugpijn zo klein mogelijk wordt.
 
Opzet
In onze tilcursussen gaan wij zoveel mogelijk uit van de specifieke situaties die in uw bedrijf vóórkomen. Daarbij houden wij ons aan de laatste stand van zaken wat betreft de kennis over het ontstaan van lage rugpijn.

In de voorbereidingsfase van de cursus bezoeken wij u om uw wensen en doelstellingen te inventariseren en ons een beeld te vormen van de knelpunten die uw werknemers met betrekking tot het tillen tegenkomen. Doelstellingen voor de cursus kunnen variëren van een kennismaking met een optimale tiltechniek tot het op lange termijn volgens deze technieken blijven werken. Uiteraard vraagt de tweede doelstelling meer tijd en inspanning dan de eerste. Op basis van deze gegevens wordt een op maat gesneden tilcursus ontwikkeld. De cursus heeft een overwegend praktisch karakter.
 
Bij voorkeur werken wij op locatie, zodat de specifieke tilsituaties in de dagelijkse setting kunnen worden geoefend. Om een goede begeleiding te waarborgen gaan wij uit van 10-12 personen per aanwezige docent.

Indien mogelijk evalueren wij tussentijds en/of aan het einde van de cursus graag even met u, zodat duidelijk is of aan uw wensen is voldaan.

Lees ook