RDQ

Untitled Document

 

Roland Disability Questionnaire

Roland 1983
Nederlandse vertaling G.J. van der Heijden 1991


Uw rugklachten kunnen u belemmeren bij uw normale dagelijkse bezigheden. Deze vragenlijst
bevat een aantal zinnen waarmee mensen met rugklachten zichzelf en hun situatie beschrijven.
Mogelijk beschrijven deze zinnen ook situaties zoals u die vandaag ervaart. Als u de vragenlijst
leest, denk dan aan uzelf vandaag. Vink het vakje onder ja aan indien de zin vandaag op u van toepassing is. Kruis het vakje onder neen aan indien de zin vandaag niet op u van toepassing is.
Lees de zinnen aandachtig en bepaal of de zin vandaag op u van toepassing is voordat u een antwoord geeft.


    Ja
Neen
1
Het grootste gedeelte van de tijd blijf ik thuis omwille van mijn rugklachten
2
Wegens mijn rugklachten verander ik vaak van positie om een prettige houding te vinden
3
Door mij rugklachten loop ik langzamer dan gewoonlijk
4
Door mijn rugklachten kan ik de gebruikelijke werkzaamheden in en rond mijn huis niet doen
5
Wegens mijn rugklachten gebruik ik de trapleuning bij het naar boven lopen via de trap
6
Wegens mijn rugklachten ga ik vaker dan gewoonlijk liggen
7
Wegens mijn rugklachten moet ik mij vastpakken en optrekken uit een leunstoel om op te staan
8
wegens mij rugklachten probeer ik andere mensen dingen voor me te laten doen
9
Ik kleed me trager dan gewoonlijk aan omwille van mijn rugklachten
10
Omwille van mijn rugklachtensta ik alleen voor korte perioden op
11
Door mijn rugklachten is het moeilijk om van een stoel op te staan
12
Wegens mijn rugklachten vermijd ik bukken of knielen
13
Ik heb bijna de gehele dag last van mijn rugpijn
14
Door mijn rugklachten kan ik mijn in bed moeilijk omdraaien
15
Door mijn rugklachten heb ik gebrek aan eetlust
16
Ik heb moeite met het aantrekken van sokken (of kousen) wegens mijn rugklachten
17
Wegens mijn rugklachten loop ik alleen korte afstanden
18
Ik slaap slecht door mijn rugklachten
19
Ik krijg hulp bij het aankleden in verband met mijn rugklachten
20
Ik zit het grootste gedeelte van de dag wegens mijn rugklachten
21
In verband met mijn rugklachten vermijd ik zwaar werk in en rond het huis
22
Door mijn rugklachten raak ik sneller door mensen geïrriteerd dan anders
23
Door mijn rugklachten loop ik de trap langzamer op dan gewoonlijk
24
Ik lig bijna de hele dag in bed in verband met mijn rugklachten


Uw praktijk
Naam therapeut
   
Geboortedatum
Voorletters
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres