FABQ

Untitled Document

Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire - Dutch Version
(FABQ-DV)

Waddell et al. (1993)
Nederlandse vertaling Vendrig A., Deutz P., Vink I. (1998)Instructie

Hieronder volgen enkele uitspraken van mensen met rugpijn. Wilt u voor iedere uitspraak
aangeven in welke mate lichamelijke activiteiten zoals bukken, tillen, lopen en autorijden uw
rugpijn beïnvloeden door een getal van 0 tot 6 aan te vinken.

   
Geheel oneens
Tamelijk oneens
Enigszins oneens
Weet het
niet
Enigszins eens
Tamelijk
eens
Geheel
eens
1
De pijn werd veroorzaakt door lichamelijke activiteit
0
1
2
3
4
5
6
2
Lichamelijke activiteit verergert de pijn
0
1
2
3
4
5
6
3
Lichamelijke activiteit zou mijn rugpijn kunnen schaden
0
1
2
3
4
5
6
4
Ik zou geen lichamelijke activiteiten moeten uitvoeren die de pijn (kunnen) verergeren
0
1
2
3
4
5
6
5
Ik kan geen lichamelijke activiteiten uitvoeren die de pijn (kunnen) verergeren
0
1
2
3
4
5
6


De volgende uitspraken gaan over de mate waarin uw normale werk uw rugpijn beïnvloedt


6
De pijn is ontstaan door mijn werk of door een ongeval tijdens mijn werk
0
1
2
3
4
5
6
7
Door mij werk is de pijn erger geworden
0
1
2
3
4
5
6
8
Ik heb een beroep gedaan op uitkering van ziektegeld vanwege de rugpijn
0
1
2
3
4
5
6
9
Mijn werk is te zwaar voor mij
0
1
2
3
4
5
6
10
Mijn werk verergert de pijn (of zou dat kunnen verergeren)
0
1
2
3
4
5
6
11
Mijn werk zou mijn rug kunnen schaden
0
1
2
3
4
5
6
12
Ik zou mijn normale werk niet moeten doen met mijn huidige pijn
0
1
2
3
4
5
6
13

Ik kan mijn normale wer niet uitvoeren met mijn huidige pijn

0
1
2
3
4
5
6
14
Ik kan mijn normale werk niet uitvoeren totdat de pijn wordt behandeld
0
1
2
3
4
5
6
15
Ik denk niet dat ik mijn normale werk binnen drie maanden zal hervatten
0
1
2
3
4
5
6
16
Ik denk niet dat ik ooit zal terugkeren naar mijn werk
0
1
2
3
4
5
6


Uw praktijk
Naam therapeut
   
Geboortedatum
Voorletters
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres